Overview

Part Time

Ledarskap

 • Att leda med integritet, ärlighet och kunskap för att främja kulturen, värderingarna och uppdraget.
 • Ge coachning och vägledning till butiksteamet för att se till att de operativa målen uppnå

Förvaltning av verksamhet & mätning av resultat

 • Att alltid kommunicera tydligt, kortfattat, korrekt och professionellt.
 • Ständigt överse och leda personalstyrkan i restaurangerna för att se till att försäljningen drivs framåt och maximeras, och för att säkerställa utveckling av partner och talanger.
 • Upprätthållande av effektiva beställningsmetoder för att säkerställa tillgången till nödvändiga menyalternativ och en korrekt balans av varor i lagret.
 • Regelbundet inspektera utrustning och inventarier i och utanför butiken för att se till att de fungerar och är i gott skick.

Utföra funktionella ansvarsområden

 • Användning av ledningsverktyg och analys av pappersarbete på begäran för att identifiera och åtgärda trender och problem i restarangens resultat.
 • Användning av alla operativa verktyg för att planera och uppnå en hög kvalitet i restaurangen.
 • Ansvara för att följa Subway®-varumärkets normer för efterlevnad med fokus på normer som rör livsmedelssäkerhet.

Team Member Utveckling/Team Byggnad

     Ge personalen coachning, feedback och utvecklingsmöjligheter för att bygga effektiva team genom att:

 • Utmana och inspirera personalen att uppnå resultat.
 • Se till att personalen följer alla etablerade operativa standarder för Subway®.
 • Utveckla och upprätthålla positiva relationer med restaurangteamet.
 • Använda och demonstrera effektiva ledningsstrategier och förfaranden.

 

Upprätthållande av affärsregister i enlighet med verksamhetshandboken och analys av affärsregister för att hantera verksamheten. 

 • Meddela personalen om ändringar i formler, standarder osv. för livsmedelsberedningar.
 • Stödja lokala och nationella marknadsföringsinitiativ.
 • Se till att alla lokala och nationella regler för hälsa och livsmedelssäkerhet följs och att företagets säkerhets- och trygghetsprinciper följs.
 • Rekrytering av ny personal.
 • Erkännande och belöning av personalens prestationer.
 • Vid behov vidta disciplinära åtgärder.
 • Identifiera och kontakta potentiella kunder för att främja försäljningen.
 • Planera evenemang och kampanjer.

 

Erfarenhet:

Minimum två (2) år i QSR arbete, erfarenhet av att överse och träna personal.

Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga

Utbildning:

Gymnasieutbildning eller motsvarande eller omfattande erfarenhet av QSR som supervisor

 

Skeppsbrogatan 40 Luleå

Before you apply -
Register now and turn on alerts for jobs like this!

By registering you agree to our terms and conditions.

No thanks, continue to apply